Søk i emneregister for Dewey


Register       : 
Emneord        : 
Klassifikasjon :
Inkluder søk i kvalifikator
Søk på klassifikasjon = '303.483' ga 2 treff!

1 Teknologisk utvikling : Sosial endring 303.483

2 Vitenskapelig utvikling : Sosial endring 303.483

* = note

Gå tilbake

Nytt søk

Søk

Ved søking på Emneord foregår søkingen på enkeltord. Hvis du skriver mer enn ett søkeord, blir disse automatisk kombinert (OG-kombinasjon) og trunkert. Du kan trunkere enkeltord til venstre eller til høyre vha ? (spørsmålstegn).

Ved søking på Klassifikasjon kan du trunkere til høyre eller venstre vha ? (spørsmålstegn).

Trefflista viser i begge tilfellene de termene som tilfredsstiller søkingen, sammen med tilhørende klassifikasjonsnummer, eller i noen tilfeller en SE-henvisning. Klikker du på klassifikasjonsnummeret, vil det bli utført en søking på dette nummeret i Bibliotekbasen. Klikker du på linjenummeret foran termen, vil du få den informasjonen om termen som ligger i emneregistret. Det kan være SE-OGSÅ-henvisninger, noter og andre ting.

Oria-logo
Levert av: