Søk i emneregister for Dewey


Register       : 
Emneord        : 
Klassifikasjon :
Inkluder søk i kvalifikator
Du må angi en søketerm

Gå tilbake

Nytt søk

Søk

Ved søking på Emneord foregår søkingen på enkeltord. Hvis du skriver mer enn ett søkeord, blir disse automatisk kombinert (OG-kombinasjon) og trunkert. Du kan trunkere enkeltord til venstre eller til høyre vha ? (spørsmålstegn).

Ved søking på Klassifikasjon kan du trunkere til høyre eller venstre vha ? (spørsmålstegn).

Trefflista viser i begge tilfellene de termene som tilfredsstiller søkingen, sammen med tilhørende klassifikasjonsnummer, eller i noen tilfeller en SE-henvisning. Klikker du på klassifikasjonsnummeret, vil det bli utført en søking på dette nummeret i Bibliotekbasen. Klikker du på linjenummeret foran termen, vil du få den informasjonen om termen som ligger i emneregistret. Det kan være SE-OGSÅ-henvisninger, noter og andre ting.

UBO emneregister til Dewey blir ikke vedlikeholdt etter 1/10 2022!

Oria-logo
Levert av: